Ιστοσελίδα φιλική σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

amea

Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C

1. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή amea

Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή amea

Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή amea

2. Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS

Με την αλλαγή της θεματικής παραλλαγής, αφαιρούνται γραφικά στοιχεία της σελίδας, και παραμένει στην ιστοσελίδα η απλουστευμένη μορφή της πληροφορίας.

Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το λευκό χρώμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή amea

Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το λευκό μαύρο, χρησιμοποιήστε την επιλογή amea

Για να επαναφέρετε την θεματική παραλλαγή στην προεπιλεγμένη μορφή της, χρησιμοποιήστε την επιλογήamea

3. Απλουστεμένη πρόσβαση στις σελίδες

Παρακάτω ακολουθεί η δομή της σελίδας σε πλήρη δενδρική δομή, καθώς και το πλήκτρο-κλειδί μέσα σε αγκύλη, το οποίο σας οδηγεί απευθείας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Η λειτουργία αυτή, σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στην σελίδα, αποκλειστικά με την χρήση του πληκτρολογίου.

Ελληνικά